Analyse: een correctie voor Bitcoin op de korte termijn

Na de daling van Bitcoin onder de 40.000 dollar weet Bitcoin weer ruim boven de 43.000 dollar te komen, wat een positief beeld geeft. Toch kent deze opwaartse beweging nog wel haken en ogen vanwege het nog niet succesvol uitbreken van de weerstand. In deze analyse werpen we in eerste instantie een blik op de daggrafiek om een goed beeld te krijgen van de positie van de koers.

Weerstand en afnemend volume

Op de grafiek hieronder is te zien dat Bitcoin tussen een ondersteuning en weerstand beweegt. Tweemaal zagen we een uitbraak. De eerste keer resulteerde dit in een stijging naar de 49.000 dollar, en direct hierop volgend een daling onder de 40.000 dollar. Door de recente groene candes is Bitcoin nu weer terug in de zijwaartse trend, maar heeft het nog geen duidelijke richting gekozen. Wel zie ik een aantal signalen die een verdere stijging kunnen belemmeren.

Eerst en vooral zien we de uitdaging van de weerstand (zwarte lijn). Het valt niet mee om deze te doorbreken, vooral nu het volume afneemt terwijl de koers stijgt. Deze afname in volume wijst op een verminderde interesse om Bitcoin op dit prijsniveau aan te schaffen. Gaat de koers nu corrigeren om nieuwe kopers aan te trekken?

Het is cruciaal dat Bitcoin tijdens de correctie boven de ondersteuning van de 41.250 dollar blijft en zo snel mogelijk nieuwe kopers aantrekt die de koers over de weerstand heen tillen. Als dit niet slaagt en de koers onder de ondersteuning daalt, hebben we te maken met een succesvol hoofd- en schouderspatroon, wat veel grotere gevolgen voor de koers zal hebben.

Een extra reden voor correctie

Op de onderstaande afbeelding zien we de 4-uursgrafiek. Elke candle vertegenwoordigt 4 uur, waardoor we inzoomen en een beter beeld krijgen van de koersontwikkeling van de afgelopen weken. We zoeken naar extra bevestiging dat een mogelijke correctie waarschijnlijk is, en deze vinden we op deze grafiek.

De grafiek hieronder toont niet alleen de koersontwikkelingen, maar ook de open interest. Open interest geeft aan hoeveel posities er momenteel openstaan, en dit kan bijdragen aan het bepalen van de komende koersrichting, aangezien de koers vaak de neiging heeft om posities te sluiten wanneer deze overmatig aanwezig zijn.

Ik raadpleegde de grafiek en vergeleek de open interest met de koers. De eerste zwarte pijl op de koers toont een stijging, terwijl de open interest gestaag afnam. Dit suggereert dat short-posities dominant waren en geleidelijk werden geliquideerd bij de stijging van de koers. De tweede pijl geeft aan dat tijdens de koersdaling ook de short-posities overheersten, aangezien de open interest toenam terwijl de koers daalde.

Op dit moment bevindt de open interest zich binnen een kanaal en lijkt het binnenkort naar boven uit te breken. De ervaring van de afgelopen weken heeft ons geleerd dat een toenemende open interest vaak samengaat met een dalende koers. Kunnen we dus nu eenvoudigweg verwachten dat dit patroon zich opnieuw zal voordoen?

The post Analyse: een correctie voor Bitcoin op de korte termijn appeared first on BLOX | Nieuws.

30 januari 2024 10:15

Liever real-time prijzen vergelijken van alle crypto's en aanbieders?