KPMG optimistisch over verlagen uitstoot Bitcoin mining

KPMG heeft onlangs een rapport uitgebracht over Bitcoin en mining. Het rapport, een 12 pagina’s tellende PDF, richt zich specifiek op de rol die Bitcoin kan spelen binnen de nieuwe richtlijnen voor milieuvriendelijk investeren (ESG, of Environmental, Social, and Corporate Governance).

Beoordeling van ESG-criteria voor verantwoord investeren

ESG-criteria zijn vereisten voor verantwoord investeren, en ESG-rapportage wordt gebruikt om risico’s en kansen met betrekking tot de milieuvriendelijkheid van investeringen te beoordelen. Nu steeds meer van deze criteria naar verwachting zullen worden opgelegd aan bedrijven die in de toekomst kapitaal willen aantrekken, vindt KPMG het tijd om Bitcoin hier aan te toetsen.

Bitcoin als een volwassen activaklasse

KPMG stelt dat Bitcoin nu een volwassen activaklasse is, maar ondanks de voortdurende adoptie wordt het nog steeds verkeerd begrepen. Het doel van het rapport is om de echte milieuvriendelijke, sociale en governance-impact van deze technologie te beoordelen en enkele van de misvattingen die hierover nog steeds bestaan uit de wereld te helpen.

Toepassingen van Bitcoin met beperkte impact

Het rapport benadrukt dat Bitcoin diverse hoogwaardige gebruikstoepassingen biedt, die waarde hebben geleverd aan gebruikers en de samenleving in het algemeen. De analyse richt zich echter voornamelijk op de milieueffecten van mining.

Uitstoot van Bitcoin mining

Volgens KPMG is het echte probleem niet zozeer het energieverbruik op zich, hoe groot dat ook is, maar vooral de emissies die gepaard gaan met de productie van de verbruikte energie, met name die welke wordt geproduceerd door het verbranden van fossiele brandstoffen.

Het rapport vergelijkt de CO2-emissies die worden geassocieerd met Bitcoin-mining met die van andere menselijke activiteiten. Het blijkt dat de CO2-emissies van Bitcoin-mining zeer minimaal zijn, namelijk 67 MtCO2e per jaar, in vergelijking met bijvoorbeeld 100 MtCO2e bij goudwinning.

Nog opvallender is dat toerisme 4.500 MtCO2e per jaar uitstoot en de mode-industrie 2.100 MtCO2e per jaar. Hierdoor lijkt het onlogisch om te focussen op de CO2-emissies van Bitcoin-mining zonder eerst te kijken naar die van bijvoorbeeld toerisme of mode.

Aanpak van het milieueffect van Bitcoin-mining

Het rapport noemt 4 ideeën om het milieueffect van Bitcoin-mining te verminderen.

1 – Gebruik van hernieuwbare energiebronnen: Een reeds bekende methode is om voornamelijk energie te gebruiken die wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen voor Bitcoin-mining. Texas wordt genoemd als een voorbeeld van een staat in de VS met veel hernieuwbare energie, vooral wind- en zonne-energie, wat de populariteit van Bitcoin-mining daar heeft vergroot.

2 – Verminderen van energieverbruik tijdens schaarste: Miners hebben al enige tijd de praktijk van het verminderen van energieverbruik tijdens periodes van schaarste.

3 – Recyclen van afvalwarmte: Een interessant idee is om de warmte die wordt gegenereerd door het energieverbruik van mining te recyclen. Dit kan energie besparen die anders nodig zou zijn om dezelfde hoeveelheid warmte op andere manieren te produceren. In koude gebieden kan mining zelfs helpen om verwarmingskosten te verlagen.

4 – Methaanconsumptie verminderen: Methaan is een krachtiger broeikasgas dan CO2. Het rapport stelt voor om Bitcoin te minen met energie afkomstig van de verbranding van methaangas dat anders zou worden vrijgegeven in de atmosfeer. Dit zou de emissies verminderen en een extra inkomstenbron kunnen creëren door de energie te gelde te maken die momenteel wordt verspild.

Het belangrijkste punt uit het rapport van KPMG is dat de milieueffecten van Bitcoin-mining moeten worden beoordeeld in vergelijking met andere menselijke activiteiten en dat er potentiële oplossingen zijn om de impact te verminderen.

Door verstandig gebruik van hernieuwbare energiebronnen en recycling van afvalwarmte kan de impact van Bitcoin-mining op het milieu worden verminderd, en zelfs methaanemissies kunnen op een waardevolle manier worden aangepakt.

Wat kan Bitcoin toevoegen aan energietransitie?

KPMG erkent dat miners een rol kunnen spelen in de energietransitie:

‘Gedurende zijn korte geschiedenis zijn er steeds nieuwe en innovatieve manieren ontstaan om het netwerk en zijn oorspronkelijke activa te benutten, zoals het helpen om energienetwerken te stabiliseren, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zelfs te helpen bij het leveren van duurzame warmte aan commerciële en residentiële eigendommen.’

‘De tijd zal leren hoe de rol van Bitcoin eruit kan zien in de overgang naar hernieuwbare energie en hoe het kan dienen als een financieel instrument voor mensen in gezaghebbende regimes of mensen die te maken hebben met aanzienlijke inflatie.’

The post KPMG optimistisch over verlagen uitstoot Bitcoin mining appeared first on BLOX | Nieuws.

3 augustus 2023 05:00

Liever real-time prijzen vergelijken van alle crypto's en aanbieders?