Sigrid Kaag: ministerraad heeft ingestemd met aanbieding Bitcoin wet MiCA

De Europese cryptowet MiCA komt er aan! Ook in Nederland ontkomen we hier niet aan, getuige het bericht van onze minister van Financiën Sigrid Kaag. Ze schrijft op social media dat de ministerraad gisteren heeft ingestemd met de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Raad van State.

Europa kiest voor glas halfvol

Wetgevende organen kiezen er vrijwel allemaal voor om crypto te reguleren in plaats van te verbieden. Als je er zo naar kijkt, dan heb je een halfvol glas. Je kan het ook anders benaderen en stellen dat de overheden zich nergens mee moeten bemoeien. Dat is een halfleeg glas benadering en ietwat naïef.

Europa wil dat de hele EU dezelfde basis heeft voor wetgeving en consumentenbescherming rondom crypto. Daarvoor is Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in het leven geroepen.

Het is een Europese verordening die de handel in crypto-activa in de Europese Unie (EU) reguleert. De verordening is opgesteld door de Europese Commissie en is in juli 2022 goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Nederland staat achter MiCA

Sigrid Kaag heeft gisteren laten weten dat Nederland achter MiCA staat.

Ze zegt:

‘Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo worden straks misleidende reclames verboden en moeten aanbieders van crypto’s kopers op een duidelijke wijze informeren over de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering.’

‘Als je nu als klant je geld verliest door fraude of oplichting is er geen specifieke wet of regelgeving die consumenten beschermt. Met de invoering van de “Markets in Crypto-Assets Regulation” (MiCA), dat voortvloeit uit Europese wetgeving, verandert dit. De ministerraad heeft vandaag ingestemd met de aanbieding van het wetsvoorstel aan de Raad van State.’

Wat gebeurt er nu?

De ministers hebben toestemming gegeven om het voorstel aan te bieden bij de Raad van State. De inhoud wordt niet publiekelijk gedeeld, daar moeten we nog even op wachten. De Raad van State adviseert over alle wetsvoorstellen die naar de Tweede en Eerste Kamer gaan. Zolang het wetsvoorstel bij de Raad van State ligt, is het geheim.

Als het voorstel haalbaar is en wordt goedgekeurd door de Raad van State, gaat het terug naar de minister. Het toegevoegde advies van de Raad van State is niet bindend. Minister Kaag (of haar opvolger) moet laten weten hoe zij het advies verwerkt in het wetsvoorstel.

Als het wetsvoorstel niet wordt aangepast, wordt het voorgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel en neemt een besluit over aanvaarding of afwijzing.

The post Sigrid Kaag: ministerraad heeft ingestemd met aanbieding Bitcoin wet MiCA appeared first on BLOX | Nieuws.

18 november 2023 13:00

Liever real-time prijzen vergelijken van alle crypto's en aanbieders?